Min metod

Varför är konstruktivistisk psykoterapi värt att pröva?

Konstruktivism är ett förhållningssätt till världen och människor som respekterar varje människas individuella konstruktion av verkligheten. Vi tolkar vår verklighet och dess mening utifrån våra egna erfarenheter och vår personliga historia.

Därför tror vi i konstruktivistiska terapier att människor inte behöver vara fångar av sina personhistorier utan kan framgångsrikt förändra sina liv.

Svårigheter som ångest, depression, tvångstankar eller panikattacker är våra naturliga, meningsfulla svar på livets utmaningar. Psykoterapi hjälper till att förstå var de kommer ifrån och att ändra de underliggande konstruktionerna så att reaktionerna och symtomen som medför lidande upphör att existera.

Att konstruera innebär att organisera och ge struktur. Konstruktivistisk terapi ses som en rekonstruktion av den meningen vi ger våra personliga erfarenheter.

Jag kommer att arbeta med dig så att du kan uppnå dina mål och vara redo att möta livets utmaningar. Därför är den terapeutiska relationen väldigt viktig för mig och bygger på tillit, trygghet och aktivt samarbete.

Familjen av konstruktivistiska psykoterapier består av metoder som delar de ovannämnda åsikterna. I min praktik integrerar jag några av dem för att nå högsta möjliga effektivitet av behandlingen.

Det tillvägagångssätt jag använder mest i min behandling är koherensterapi – en erfarenhetsbaserad metod baserad på konstruktivistisk klinisk praxis och minnesrekonsolidering. Koherensterapi gör det möjligt att hämta och omvandla klienternas omedvetna känslomässiga mönster så att symtomen på lidande upphör och personlig utveckling möjliggörs. Andra tillvägagångssätt som jag integrerar i mitt arbete är personliga konstrukt psykoterapi, narrativ terapi, kort strategisk terapi och accelerated experiential dynamic psychotherapy (AEDP).

Hur jag hjälper

 • Psykoterapi

  Jag erbjuder individuell psykoterapi på engelska, polska, spanska eller svenska. Vi kommer att arbeta tillsammans i en trygg terapeutisk relation så att du kan hantera ett brett spektrum av problem och uppnå en transformativ, hållbar förändring.
  läs mer
 • Utbildning

  Jag sprider kunskap om och undervisar i koherensterapi och minnesrekonsolidering i Europa och online. Jag erbjuder workshops, webbinarier, handledning och personlig terapi för mentalvårdspersonal.
  läs mer
 • Psykedelisk integration

  Psykedeliska upplevelser kan vara både vackra och svåra. Att få professionell hjälp med att integrera dem kan bidra till att maximera deras fördelar och hantera potentiella biverkningar.
  läs mer

Kontakta mig

  * Obligatoriska fält