Hur jag hjälper

Psykedelisk integration

Under de senaste åren har forskningen om psykedelika och psykedelisk assisterad psykoterapi utvecklats enormt och vi lär oss mer och mer om potentialen hos dessa substanser vid behandling av depression, ångest, trauma, tvångstankar, missbruk, ätstörningar och andra psykologiska problem.

Den naturliga längtan efter utveckling och läkning bidrar till det ökande intresset för att använda psykedelika i olika miljöer. Dessa erfarenheter kan ofta bli en språngbräda för omvandling av djupt inrotade emotionella mönster, men för att omvandlingen ska hända är det viktigt att integrera dem i vårt dagliga liv och ge dem en mening. Annars riskerar de att bara bli ett färgglatt (eller inte så färgglatt…) minne.

Även om jag inte är för användning av olagliga substanser, förstår jag människors intresse och önskan att hjälpa sig själva med stöd av psykedelika. Därför erbjuder jag tryggt, icke-dömande och empatiskt stöd inriktad på att förstå och integrera dessa erfarenheter samt hantera deras eventuella negativa effekter.

Konstruktivistisk psykoterapi erbjuder en lämplig ram för psykedelisk integration eftersom den är inriktad på (om)konstruktionen av den subjektiva betydelsen av våra erfarenheter. Därtill består min huvudsakliga terapeutiska metod, koherensterapi, av stadier av upptäckt, integration och transformation, vilket ger ett perfekt tillvägagångssätt för att förstå den psykedeliska upplevelsen och göra det bästa av den på vår väg mot transformation.

För att kombinera min terapeutiska erfarenhet med mitt intresse för psykedelisk vetenskap gick jag utbildning i psykedelisk integration vid Hermanosis Association, Europas ledande organisation inom arbete med traditionell Amazonas växtmedicin. Genom denna utbildning blev jag psykedelisk integrationsterapeut på Hermanosis vilket har varit en underbar och djupt tillfredsställande upplevelse för mig.

Kontakta mig

    * Obligatoriska fält