Jak pomagam

Integracja psychodeliczna

W ostatnich latach badania nad psychodelikami i psychoterapią wspomaganą psychodelikami przeżywają rozkwit. Z każdym dniem rośnie nasza wiedza o potencjale tych substancji w leczeniu depresji, lęku, traumy, obsesji, uzależnień, zaburzeń odżywiania i innych problemów psychologicznych.

Naturalne pragnienie rozwoju i zdrowienia przyczynia się do rosnącego zainteresowania używaniem psychodelików w różnorodnych środowiskach. Doświadczenia te często mogą być kamieniem milowym w drodze do transformacji głęboko zakorzenionych schematów emocjonalnych, ale aby tak się stało, niezbędne jest zintegrowanie ich w naszym życiu codziennym i nadanie im znaczenia. W przeciwnym razie mogą stać się tylko kolorowym (lub nie tak kolorowym…) wspomnieniem.

Choć nie popieram stosowania nielegalnych substancji, rozumiem zainteresowanie terapeutycznym potencjałem psychodelików. Dlatego też oferuję bezpieczne, nieoceniające i empatyczne wsparcie w zrozumieniu i integracji doświadczeń psychodelicznych, a także w poradzeniu sobie z ich możliwymi negatywnymi skutkami.

Psychoterapia konstruktywistyczna oferuje optymalne ramy dla integracji psychodelicznej, ponieważ koncentruje się na (re)konstrukcji subiektywnego znaczenia naszych doświadczeń. Dodatkowo moje główne podejście terapeutyczne – terapia koherencji – składa się z etapów odkrycia, integracji i transformacji schematów emocjonalnych, zapewniając w ten sposób doskonałą mapę dla zrozumienia doświadczenia psychodelicznego i jak najlepszego wykorzystania go na naszej drodze do transformacji.

Aby połączyć moje doświadczenie terapeutyczne z zainteresowaniem nauką psychodeliczną, odbyłem szkolenie w zakresie integracji psychodelicznej w Stowarzyszeniu Hermanosis, wiodącej europejskiej organizacji zajmującej się tradycyjną amazońską medycyną roślinną. W ten sposób zostałem terapeutą prowadzącym integrację psychodeliczną w Hermanosis, co jest dla mnie wspaniałym i głęboko satysfakcjonującym doświadczeniem.

Napisz do mnie

    * Wymagane pola