KONSTRUKTIVISTISK PSYKOTERAPI

 

Varför är det värt att pröva konstruktivistisk psykoterapi?

Konstruktivism är en inställning till världen och människan som respekterar var och ens individuella konstruktion av verkligheten och påtvingar inte en, förmodligen rätt, uppfattning av denna verklighet. Var och en skapar sin värld och dess bild med hänsyn till sina egna erfarenheter och historia.

Därför i konstruktivistiska terapier tror vi att folk inte behöver att vara fångar av sna egna biografier och kan förändra sitt liv med framgång.
Besvär som ångest, depression, tvångstankar eller panikattacker är våra naturliga svar till livets utmaningar. Psykoterapi hjälper att förstå varifrån de kommer och ändra dem så att de försvinner helt och hållet.

Att konstruera betyder att organisera och ge struktur. Konstruktivistisk psykoterapi baserar sig på att rekonstruera meningen som en ger åt sina personliga erfarenheter. I terapi kan man omorganisera sitt individuella liv och relationer med familjen.
Jag kommer att arbeta med dig för att hitta det bästa sättet för att uppnå dina mål. Vi kommer att lösa dina problem så att du kan vara glad igen och stå inför livets utmaningar. Terapeutisk relation är väsentlig för mig – den är baserad på förtroende, säkerhet och ett aktivt samarbete.

Familjen av konstruktivistiska psykoterapier består av inställningar som delar de ovannämnda utsikter.

I min praktik integrerar jag några av dem för att uppnå den högsta möjliga effektiviteten av terapin inom ett relativt litet antal av sessioner. Inställningar jag använder är särskilt Koherens Terapi, Personliga Kontrukter Psykoterapi, Narrativ Terapi och systemiska terapier. När jag finner det användbar, nyttjar jag också av andra, likadana inställningar, alltid med mina kunders välmående som det viktigaste kriteriet.


 

Michał Jasiński
psykolog och psykoterapeut
mob. +34 671 730 700
m.jasinski@copc.cat

Privatpraktik
Avinguda Diagonal 343, 2, 3
08037 Barcelona